Annotation sets
Name Description Owner Public corpora All corpora
Names
Jednostki identyfikacyjne
Michał Marcińczuk 6 (show) 41
WSD
Rozróżnianie sensów słów
Michał Marcińczuk 0 3
Reference units
Michał Marcińczuk 1 (show) 1
Other
Michał Marcińczuk 0 0
GPW events
Giałda Papierów Wartościowych
Michał Marcińczuk 1 (show) 1
TIMEX and NUMEX
Elementy wyrażeń temporalnych i numerycznych
Michał Marcińczuk 1 (show) 6
Chunking
Relacje składniowe
Michał Marcińczuk 2 (show) 8
Document structure
Michał Marcińczuk 1 (show) 1
Anaphora
Relacje anaforyczne
Michał Marcińczuk 2 (show) 5
Anotacje LPS
Michał Marcińczuk 0 1
Chunking Spejd
Relacje składniowe na potrzeby parsera składniowego Spejd
Michał Marcińczuk 1 (show) 3
Anotacje LPS - Akty mowy
Michał Marcińczuk 0 1
QA
Anotacje na potrzeby korpusu zawierającego pytania i odpowiedzi.
Michał Marcińczuk 0 1
TimeML
Wyrażenia temporalne i sytuacje
Michał Marcińczuk 1 (show) 10
Spatial_1
Wyrażenia przestrzenne (I wersja)
Michał Marcińczuk 0 1
keywords
Słowa kluczowe
Michał Marcińczuk 1 (show) 11
np_sem_roles
Relacje semantyczne i składniowe
Michał Marcińczuk 0 1
Spatial_2
Wyrażenia przestrzenne (II wersja)
Michał Marcińczuk 0 1
Names (global)
Wykładniki klasy obiektu
Michał Marcińczuk 0 2
IPIPAN
Michał Marcińczuk 1 (show) 4
BSNLP 2017 shared task
Rozpoznawanie słowiańskich nazw własnych
Michał Marcińczuk 0 1
Spatial_3
Wyrażenia przestrzenne (III wersja)
Michał Marcińczuk 0 3
Słowosieć 3.2
Zestaw znaczników reprezentujących jednostki leksykalne ze Słowosieci 3.2 wraz ze znaczeniami
Michał Marcińczuk 0 3
Intencje - voicelab
Jan Wieczorek 0 3
Pokrewieństwo
Różne kategorie związane z pokrewieństwem
Agata Błoch 0 1
Człowiek
Nazwiska
Agata Błoch 0 1
Herby
Agata Błoch 0 1
Instytucja
Agata Błoch 0 1
Instytucje
Agata Błoch 0 1
Osady
Agata Błoch 0 1
testowy bomba
xgnxngx
Jan Wieczorek 0 1
SoFAIR
Software annotations
Tomasz Naskręt 0 1