Public corpora
ID Name Description Documents
5 CEN Corpus of economic news from Polish Wikinews (from 17 Semptember 2007 to 24 May 2010). 797
14 Demo (English) Sample corpus with English news from Wikinews. 1
1 GPW Korpus raportów giełdowych. 99031
4 Poligon Korpus do eksperymentowania i testowania 6
15 Porównanie narzędzi PWr i IPI Zbiór testów do porównania narzędzi PWr i IPI (chunkowanie, rozpoznawanie nazw własnych) 20
18 Relacje semantyczne Zbiór krótkich tekstów (przeważnie jednozdaniowych), zawierających relacje semantyczne. 0
39 Temporalne Korpus tekstów zawierających wyrażenia temporalne znakowanych zgodnie z wytycznymi KPWr Timex. 14
Private corpora
to see the list.